31 Mayıs 2012 Perşembe

Darbe

Bu blogun müdavimleri için faydalı olabileceğine inandığım ve okunmasını tavsiye ettiğim tüm kitapları, önce en ince detayına kadar kendim okurum. Blogun düzenleniş amacına uyan, entellektüel yazarların kaleme aldığı, içeriğinde özgün bilgi barındıran, tekrardan kaçan eserleri özellikle tavsiye etmeye dikkat ediyorum. Bu kez, affınıza sığınarak sadece önsözlerini okuma fırsatı bulduğum bir eseri sizlere tavsiye edeceğim.

Kitap, ABD Başkanı Ronald Reegan'ın Orta Doğu ve hükümet darbeleri konusunda uzmanlaşmış danışmanı Edward Luttwak isimli mühim bir Amerikalıya ait. Kitabın konusu ise "DARBE" planlama ve gerçekleştirmenin mutfak aşamaları. 1996 yılında Edip İ. Polat tarafından dilimize çevrilen, Yaba Yayınlarınca yayınlanan, "Bir Uzmanın Gözüyle: Darbe" isimli kitabı okumanız için Haluk Gerger ve yazar tarafından yazılan önsözü okumanız yeterli.

Ben önsözlerdeki dikkat çekici yerleri sizlere kısaca yazayım.Haluk Gerger'in yazdığı önsözde;

Luttwak'ın kitabını bir el kitabı olarak nitelendirdiği, hatta yemek kitabına bile benzetilebileceğini söyleyip gerekli istek ve malzemeye sahip herhangi bir kişinin bile kendi darbesini yapabileceği, gerekli olanın sadece yalnızca kuralların bilinmesi olduğu ifade edilmektedir.

Çağdaş devletin sürekli görevlileri olan bürokratlarla siyasetçiler arasındaki bağın kopartılıp, bürokratların hükümet denetiminden çıkarılması halinde hükümet darbelerinin gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.
Eserde kamuoyu ve bürokrasinin, iktidarın niteliği ve yasallığı konusunda temel bir yaklaşım içinde bulundukları, toplumun önemli bir bölümünün siyasal yaşamla yakın ilgisi nedeniyle iktidarın meşruluğunu kabul edeceği öngörülmektedir. Geniş bir işsizlik, ciddi ve sürekli bir ekonomik buhran, uzun ve başarısız bir savaş, önemli bir askeri yada diplomatik yenilgi, çok partili bir sistem içinde müzmin istikrarsızlık halinde iktidarın meşruluğunun zayıflayacağı ve böylece darbe yapılması için gerekli koşulların oluşacağı dile getirilmektedir.

Kırsal kesimde yaşayan köylünün, dış dünya ile irtibatının olmamasından, şehirlerde yaşayanların bilgisiz ve siyasal açıdan pasif olmasından, bürokratların ise işlerin haricinde düşünebilecek birşeyleri olmadığından bütün siyasal gücün kendine güvenen, eğitimli, karnı tok bir seçkin grubunun elinde olduğu vurgulanmaktadır. Dolayısıyla halk için, seçkinler arasından şu yada bu grubun iktidarı ele geçirmesi pek önemli değildir.
Luttwak eserinde darbe yapıldıktan sonra, darbenin herhangi bir siyasal akımla özdeşleştirilmemesini, "duruma göre bir taktik hazırlanması" gerektiğini, darbeye gerekçe olarak ta "ulusal kalkınma", "siyasetçilerin yarattığı pisliği temizleme" ve normal siyasal yaşamı geri getirmek" gerekçelerinden birinin kullanılabileceğini belirtiyor.

Yazar Edward Luttwak'ın önsözünde ise;

Yazar, bu kılavuzda yazılanların uygulanması halinde, halkın çoğu darbelerin nasıl üstesinden gelebileceğini öğreneceği ve bunun darbeden demokrasiye geçmek için önemli bir adım olacağını söylüyor.
Bu konuya, başka açıdan bakmak isteyenlerin J.J.Johnson'un "Gelişmekte Olan Ülkelerde Militarizmin Rolü", S.E.Finer'in "At Sırtındaki Adam" ve Marion J.levi J.R.'nin "Toplumların Yapısı ve Modernizasyonu" isimli kitapları okumalarının yararlı olacağını belirtiyor.

Şimdiye kadar "ihtiyaçtan" yapıldığını bildiğimiz darbelerin mutfakta yemek yapmak ile eşdeğer bir tasarıma sahip olduğunu biz bilmiyorduk, böylece öğrenmiş olduk. Meğer bu iş hem bir meslek imiş, hem de belli merkezlerden uzaktan kumanda ile kumanda ediliyormuş.

Diğer önemli detaylara ulaşmak için eseri inceden inceye okumak gerekiyor.

Yine bir kitap tavsiyesinde buluşmak dileğiyle....

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder