3 Şubat 2018 Cumartesi

Kelimeler kavramlar

FESÂHAT:
İfâdede, kelimelerden her birinin ve bu kelimelerden meydana gelen cümlelerin lafız, mânâ, âhenk ve kurallara uygunluk bakımından yerinde, düzgün ve doğru olması durumu; dilin söylenmesi güç, âhenksiz, alışılmamış kelimelere, yadırganacak yabancı sözlere, kusurlu cümle, mecaz ve terkiplere yer verilmemesi sûretiyle açık, duru ve doğru kullanılması
(Kısacası güzel söz söyleme).
BELÂGAT:
Sözün etkili, güzel ve hitap edilen kimseye, içinde bulunulan duruma uygun düşecek şekilde söylenmesi; fasih ve hâle uygun söz söyleme
(Kısacası yerinde söz söyleme).

Kaynak: Kubbealtı Lügati

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder